In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door The Wine List uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een The Wine List cadeaubon aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door The Wine List uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door The Wine List en door The Wine List aangewezen derde partijen.
2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan The Wine List te worden verstrekt. The Wine List behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door The Wine List of een door The Wine List aangewezen derde partij aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan The Wine List te overleggen.
3. Om een Cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. In je winkelmandje voer je bij de knop kortingscode de Cadeaucode van de Cadeaubon in.
4. Per bestelling kan maximaal 1 Cadeaucode ingewisseld worden.
5. Iedere Cadeaubon is één jaar na uitgifte geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
6. Cadeaubonnen uitgegeven door The Wine List en/of door The Wine List aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.winelist.nl.
7. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
8. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
9. Cadeaubonnen kunnen maar één keer gebruikt worden. (We werken niet met restwaardes)
10. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: IDEAL, creditcard of Klarna Factuur
11. In geval de aankoop niet naar wens is, nemen wij de ongeopende wijnen op basis van The Wine List smaakgarantie weer retour. In overleg wordt afgesproken of dit vergoed wordt met andere wijnen of dat het geld geretourneerd wordt. Indien de order met een cadeaubon is betaald wordt er een code voor dat bedrag weer geactiveerd.
12. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
13. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.
14. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
15. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
16. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met ons via info@winelist.nl of telefonisch op 0887120100.